Strona głównaDodaj ogłoszenie Kontakt Cennik Regulamin Rejestracja Logowanie |   
Kategorie
Agrobudownictwo (0)
Agroturystyka (0)
Finanse i ubezpieczenia (0)
Hodowla zwierząt (0)
Maszyny rolnicze (0)
Nawozy i ochrona roślin (0)
Nieruchomości (0)
Opakowania (0)
Praca (0)
Produkty rolne (0)
Przetwórstwo i art. spoż. (0)
Sad i ogród (0)
Urządzenia przetwórcze (0)
Usługi rolnicze (0)
Wyposażenie hodowli (0)
Box tekstowy
 
Dodaj reklamę
Reklama
Wyszukiwarka
 Szukaj słów: 
 Miejscowość: 
 Kategoria: 
 Typ oferty:
 Region:
 Cena:
od: 
do: 
Statystyki
 Liczba ogłoszeń:  0
 Oczekujące:  0
 Userów on-line : 1  
Regulamin serwisu ogłoszeniowego
 

Regulamin serwisu RolniczeOgloszenia.pl

Serwis RolniczeOgloszenia.pl jest serwisem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży w określonym czasie (14 dni, 21 dni, 30 dni, 60 dni i 90 dni).

Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie RolniczeOgloszenia.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Sposób płatności za ogłoszenia: opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu numer. Serwis RolniczeOgloszenia.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości zwrotnych sms przez operatorów sieci komórkowych.

Cennikiem nazywamy ustalone przez RolniczeOgloszenia.pl opłaty za umieszczanie ogłoszeń w serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu.

Serwis internetowy RolniczeOgloszenia.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży , części lub innych przedmiotów branży motoryzacyjnej. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić fotografię.

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik dokonując rejestracji w RolniczeOgloszenia.pl musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez RolniczeOgloszenia.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). RolniczeOgloszenia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego RolniczeOgloszenia.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu RolniczeOgloszenia.pl pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Serwis RolniczeOgloszenia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie RolniczeOgloszenia.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu RolniczeOgloszenia.pl, RolniczeOgloszenia.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu RolniczeOgloszenia.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, RolniczeOgloszenia.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik RolniczeOgloszenia.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

RolniczeOgloszenia.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni robocze od daty otrzymania.

Regulamin i cennik może być zmieniony przez RolniczeOgloszenia.pl. O zmianach regulaminu i cennika usług i terminie obowiązujących zmian RolniczeOgloszenia.pl poinformuje na stronie internetowej. Zmiany cennika i regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.
L I N K I    S P O N S O R O W A N E:
Kontakt Regulamin Rejestracja Logowanie |